Sex kända svenskar får hjälp i nya programmet ”Behandlingen”

I ett nytt discovery+ original följer vi sex kända svenskar när de i avskildhet på en skärgårdsö genomgår ett av läkare och terapeuter skräddarsytt behandlingsprogram för psykisk ohälsa och beroendeproblematik.

Psykisk ohälsa har hamnat högt på samhällsagendan, drabbar allt fler och är inte sällan förknippat med olika former av beroendeproblematik. I Behandlingen får vi följa Andreas Kleerup, Håkan Hallin, Jackie Ferm, Lancelot Hedman, Ola Rapace och Ängie Dehn när de öppet, ärligt och modigt delar med sig av sina upplevelser av en av vår tids snabbast växande folksjukdomar. Under tre veckor i avskildhet på en skärgårdsö, har de genomgått individuellt anpassade medicinska och terapeutiska behandlingar, sammansatta och ledda av några av Sveriges främsta och mest erfarna beroendeläkare och terapeuter.

– Det här är det bästa och det värsta jag har varit med om, och det modigaste jag någonsin gjort, säger Jackie Ferm, tv-profil, författare och medverkande i Behandlingen. Det är så viktigt att de här frågorna kommer upp till ytan och vi hoppas att våra berättelser kan bidra till att fler vågar prata om hur de har det, och kanske till och med vågar ta steget att be om hjälp.

De sex medverkande, med vitt skilda livserfarenheter och situationer, har alla kommit olika långt i processen att förstå och hantera just sin problematik och mående. De har olika grader av allvar i sina problem, allt från riskbruk till utvecklade beroenden, och de har alla individuella syften och målsättningar med att genomgå en behandling.

– Beroendeproblematik är en av vår tids snabbast växande folksjukdomar – över en av tio svenskar lider i tysthet och siffran bara stiger, säger Tobias Sahlin, legitimerad psykoterapeut och ansvarig för behandlingsprogrammet. Det finns ingen “one size fits all” och det finns inga “quick-fixes” – man behöver titta på människan som helhet och arbeta långsiktigt. En lyckad behandling är när en person når sina mål och att livet förbättras.

Behandlingen har premiär på discovery+ och Kanal 5 den 27 oktober.